SORTER PNEUMATYCZNY SP-EG-01

Linia sorterów pneumatycznych ELMECH&GIG

Została opracowana w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie zgłaszane od dłuższego czasu przez polski przemysł, a przede wszystkim przez branżę wydobywczą. Urządzenia te umożliwiają precyzyjne rozdzielanie frakcji materiałów zróżnicowanych pod względem gęstości ziaren i współczynnika oporu aerodynamicznego (głównie materiałów skalnych)  i przeznaczone są do sortowania:

- paliw stałych ,

- surowców skalnych o zróżnicowanej gęstości ziaren ,

- surowców skalnych o zróżnicowanym współczynniku  oporu aerodynamicznego.

Skuteczność sortowania została zwiększona poprzez zastosowanie rozwiązań wywołujących wzajemny ruch ziaren nadawy co powoduje wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych w momencie ich zasysania.  Rozwiązanie to objęte jest zgłoszeniem patentowym nr P.420190.

Moduł separacji

Moduł separacji

Moduł podawania

Moduł podawania

Sorter pneumatyczny model SP-EG-01

Urządzenie to dedykowane jest przede wszystkim do separacji urobków surowych oraz innych frakcji zawierających ziarna węgla, w stanie suchym lub wilgotnym. Proces separacji pneumatycznej realizowany z wykorzystaniem tego urządzenia umożliwia ponad dwukrotne zmniejszenie zawartości popiołu w koncentracie oraz wzrost wartości opałowej uzależniony od rodzaju nadawy i jej klasy ziarnowej. W przypadku nadaw pochodzących z polskich kopalń węgla kamiennego wzrost wartości opałowej wynosi:

- dla klasy ziarnowej nadawy 20-50 mm o 4000-6000 kJ/kg,
- dla klasy ziarnowej nadawy 5-25 mm o 3500-4500 kJ/kg,
- dla klasy ziarnowej nadawy 0-20 mm o 1500-2000 kJ/kg.


Podstawowe zalety

 • urządzenie jest za każdym razem indywidualnie dostosowane do specyficznych wymagań klienta
 • istnieje możliwość separacji nadaw w stanie suchym i wilgotnym
 • nadawę do procesu separacji mogą stanowić urobki surowe oraz odpady wydobywcze o naturalnie wysokiej zawartości składników ilastych
 • urządzenie jest mobilne, dzięki zastosowaniu konstrukcji modułowej
 • niezwykle krótki czas montażu urządzenia umożliwia natychmiastowe uruchomienie produkcji
 • proces sortowania jest w pełni zautomatyzowany, a obsługa niezwykle prosta, dzięki czemu jej koszty zostały znacząco zredukowane
 • usługa zdalnego serwisu zapewnia stały nadzór nad parametrami pracy i systemem
 • proces separacji jest zoptymalizowany pod kątem wydajności
 • produkty końcowe charakteryzują się wysoką czystością
Układ automatyki

Układ automatyki sterujący parametrami pracy sortera

Układ automatyki

Proces technologiczny

 1. Proces separacji rozpoczyna się od nadania materiału do kosza załadunkowego. Z kosza załadunkowego materiał podawany jest w rejon zasysania za pomocą przenośnika taśmowego. Ta część ciągu technologicznego sortera nazywana jest MODUŁEM PODAWANIA.
 2. Za pomocą MODULATORA CZĘSTOTLIWOŚCI można sterować prędkością podawania materiału na powierzchnię roboczą walca obrotowego oraz regulować prędkość obrotową, co pozwala na dostosowanie pracy sortera do specyfiki sortowanego materiału.
 3. Separacja materiału odbywa się za pomocą dyszy zasysającej ziarna z powierzchni walca obrotowego. Nadciśnienie wewnątrz walca obrotowego wymusza dodatkowo ruch ziaren względem siebie, co powoduje wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych w momencie ich zasysania. Takie rozwiązanie, znacząco zwiększające skuteczność sortowania, zostało objęte zgłoszeniem patentowym. Fragment sortera, którego podstawowymi elementami są walec obrotowy i dysza zasysająca, nazywany jest MODUŁEM SEPARACJI. 
 4. Zassany materiał oddzielany jest ze strugi powietrza w odbieralniku i odstawiany za pomocą taśmociągu. Ziarna niezassane w odbieralniku gromadzone są pod walcem obrotowym, skąd następuje ich ciągła odstawa. Te części urządzenia składają się na MODUŁ ODBIORU. Za pomocą UKŁADU AUTOMATYKI można sterować parametrami pracy urządzenia.
Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres uziarnienia nadawy: 0-50 mm
Wymiary terenu: 26m x 37m
Waga: 13,5 t
Zasilanie w energię elektryczną: 400 V
Pobór mocy: 100 kW
Prędkość liniowa taśmy: ok. 0,5 m/s
Wydajność: nadawa 0-20 mm – 26 Mg/h; 
nadawa 20-50 mm – 54 Mg/h

Części zamienne

Części zamienne

Sorter pneumatyczny ELMECH&GIG działa najlepiej z oryginalnymi częściami zużywalnymi i zapasowymi produkowanymi przez firmę ELMECH KAZETEN.

Części zamienne dostarczamy tak szybko, jak to możliwe. Gwarantujemy ciągłą dostępność części zamiennych i zużywalnych.

Konserwacja

Konserwacja

Długi okres użytkowania podzespołów, bezproblemowa i ciągła dostępność części zamiennych, a także regularna konserwacja instalacji są ważnymi czynnikami ekonomicznymi w każdym zakładzie produkcyjnym.

Dla użytkowników naszych urządzeń udostępniamy więc następujące usługi:
- przygotowanie indywidualnych harmonogramów konserwacji,
- wsparcie w zakresie planowania i organizacji prac
konserwacyjnych,
- wykonywanie prac konserwacyjnych.

Serwis

Serwis

W przypadku jakichkolwiek problemów pomagamy naszym klientom szybko i sprawnie. Ustanowiliśmy usługę serwisową online, abyśmy mogli reagować na wszelkie problemy jeszcze szybciej. Doświadczeni inżynierowie skonsultują Wasz problem przez Internet. W ten sposób dowiemy się, czy serwisant jest wymagany na miejscu. Taka procedura może zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy.

Naszym klientom oferujemy:
- usługę serwisową online,
- specjalnie przeszkolony personel serwisowy, który może
szybko odwiedzić klienta,
- usterki naprawimy na miejscu (o ile to możliwe) lub u producenta urządzenia.

Ośrodek badawczo-rozwojowy
maszyn sortujących ELMECH&GIG

Elmech GIG Sorter


Nasza komórka doświadczalna odpowiedzialna jest za rozwój linii sorterów pneumatycznych pod kątem ich wykorzystania dla różnych rodzajów materiałów.

Posiadamy obszerne zaplecze doświadczalne z laboratorium wyposażonym we wszelkie urządzenia pomiarowe niezbędne do prowadzenia badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych klientów, którzy zamierzają dokonać prób sortowania w skali przemysłowej przy użyciu ich własnych materiałów.

Na podstawie przeprowadzonych badań i testów zostanie zaprojektowana i wykonana wersja sortera ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Każdy sorter przed dostawą jest testowany pod pełnym obciążeniem.

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

W celu skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

UDOSTĘPNIJ INFORMACJĘ

Sorter pneumatyczny ELMECH-GIG został zaprojektowany i skonstruowany w ramach projektu AMSEP „Novel dry sorter for coal processing and coal recovery from mine originating wastes”, finansowanego ze środków Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji, w ramach InnoEnergy S.E., którego konsorcjantami są: Główny Instytut Górnictwa (lider projektu), Elmech Kazeten sp. z o.o, Air Separation Machinery Sp. z o. o.
Tercharpol Sp. z o. o., Haldex S.A., Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

© Copyright 2017-2018 Elmech&GIG Sorting Machines
All Rights Reserved sortingmachines.eu