Kwestionariusz produktu

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem badań i testów na twoim materiale, chcesz wiedzieć więcej o możliwościach sortowania, wypełnij formularz.

Twoje informacje będą traktowane jako poufne. Są one wymagane do przygotowania testu w naszej instalacji pilotażowej GIG.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pół formularza. Wpisz „nie dotyczy” w przypadku braku danych.

Leave this field blank

DANE SUROWCA

Proszę określić zawartość % dla każdego składnika. Każdy składnik w nowej linii.

CECHY SZCZEGÓLNE, KTÓRE NALEŻY ZACHOWAĆ PODCZAS OBCHODZENIA SIĘ Z SUROWCEM

Wybierz plik z dysku
Uploading… (0%)

A file with this name has already been uploaded.

This file type isn’t allowed.

Wielkość pliku jest za duża

0/5 Files uploaded

CEL TESTU I ZADANIE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU KOŃCOWEGO

Klient musi zbyć kompletną ilość materiału do testów!

DANE PO PRZETWORZENIU

DANE DLA DOCELOWEJ INSTALACJI