Oferta sortowania materiałów

Próby sortowania materiałów Klienta w skali przemysłowej. Realizowane są na terenie naszego Ośrodka badawczo-rozwojowego, przy użyciu materiałów własnych Klienta i mogą być przeprowadzane zarówno w skali kilku kilogramów jak i kilku ton produktu – zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

Próby i testy optymalizujące parametry sortera przed planowanym zakupem. Służą do zaprojektowania i wykonania wersji sortera ściśle dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniających oczekiwany efekt sortowania. Każdy egzemplarz sortera, przed przekazaniem go klientowi, jest również testowany pod pełnym obciążeniem. W przypadku finalizacji zakupu sortera, jego cena jest pomniejszona o koszty przeprowadzonych testów.

Sortowanie surowców oraz odpadów w miejscu ich powstawania. Usługa realizowana jest przy użyciu mobilnej wersji linii sortującej, która poza źródłem zasilania oraz niezbędnym miejscem manewrowym nie wymaga żadnych dodatkowych mediów. Pozwala to na optymalizację kosztów logistycznych gospodarki surowcowej. Usługi realizujemy, odpowiednio do potrzeb Klienta, wraz z transportem urządzenia lub w formie wynajmu linii sortującej. Modułowa konstrukcja urządzenia zapewnia, niezwykle krótki czas montażu i natychmiastowe uruchomienie produkcji.

Podstawowe zalety i korzyści dla środowiska

  • istnieje możliwość separacji nadaw w stanie suchym i wilgotnym
  • proces sortowania jest w pełni zautomatyzowany, a obsługa niezwykle prosta, dzięki czemu jej koszty zostały znacząco zredukowane
  • usługa zdalnego serwisu zapewnia stały nadzór nad parametrami pracy i systemem
  • niskie zużycie energii w stosunku do masy separowanych materiałów
  • brak konieczności stosowania obiegów wodnych w procesie separacji
  • znaczące ograniczenie emisji pyłów dzięki zastosowaniu wydajnego systemu odpylania
  • ograniczenie emisji hałasu poprzez zastosowanie tłumików wentylatora głównego
  • zastosowana technologia jest bezodpadowa w przypadku wzbogacania węgla