Ośrodek badawczo-rozwojowy

Linia sorterów pneumatycznych ELMECH&GIG Sorting Machines została opracowana w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie branż przemysłowych, dotyczące precyzyjnego rozdzielania frakcji materiałów zróżnicowanych pod względem gęstości ziaren i współczynnika oporu aerodynamicznego.

Urządzenia te przeznaczone są głównie do sortowania paliw stałych, surowców skalnych, szkła oraz tworzyw sztucznych o zróżnicowanej gęstości ziaren lub zróżnicowanym współczynniku oporu aerodynamicznego. W przypadku paliw stałych wykorzystanie naszego urządzenia powoduje ponad dwukrotne zmniejszenie zawartości popiołu w koncentracie oraz znaczący wzrost wartości opałowej, a produkty końcowe charakteryzują się wysoką czystością. Tak wysoka skuteczność sortowania została uzyskana poprzez zastosowanie rozwiązań wywołujących wzajemny ruch ziaren nadawy, co powoduje wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych w momencie ich zasysania. Rozwiązanie to objęte jest zgłoszeniem patentowym nr P.420190.

Nasz Ośrodek badawczo-rozwojowy odpowiedzialny jest za rozwój linii sorterów pneumatycznych pod kątem ich wykorzystania dla różnych rodzajów materiałów. Posiadamy laboratorium doświadczalne wyposażone we wszelkie urządzenia pomiarowe niezbędne do prowadzenia badań naukowych. Dysponujemy również kompleksową bazą danych z przeprowadzonych dotychczas prób przemysłowych.